Status “Rijksmonument”

De oude boerderij aan de Lutten Oever 6 en 7 werd in 1980 aangewezen als “Rijksmonument”. Het was in die tijd eigendom van de familie Haveman, woonachtig in Voorburg, die het pand een reeks van jaren gebruikt als vakantie- en weekendverblijf.

Bij de aanwijzing tot Rijksmonument werden de stijlkenmerken en architectonische elementen als volgt door de Rijksdienst beschreven en in het landelijk register vastgelegd:

Gaaf vroeg 19e-eeuws boerderijcomplex (monogram-anker WS en ankerdatering 1806), bestaande uit dubbele woning onder rietgedekt schilddak en haaks daarop staand bedrijfsgedeelte onder aan achterzijde afgewolfd rietgedekt zadeldak met uilebord. Scheiding tussen de beide woongedeelten, waarvan enkel nr 7 beitelingen langs de geveltop heeft, zichtbaar door gebruik van andere steensoort, gepaneelde deuren met bovenlicht; 15 ruitsschuifvensters waarboven 1,5 steens strekken; vierruitsvensters; staafankers; twee keldervensters met diefijzers; gepleisterde plint en twee hoekschoorstenen. Bedrijfsgedeelte met deeldeuren en mandeur met vierruitsbovenlicht in middenbeuk en mestdeuren en stalvenster in zijbeuken. Haaks hierop aangebouwd grote schuur, op bakstenen fundament, van gepotdekselde delen onder rietgedekt schilddak met aan achterzijde uilebord. Op het met zwerfkeitjes bestrate achtererf een vrijstaande houten schuur op bakstenen fundament onder door pannen gedekt zadeldak. Ter linkerzijde van nr 6 een oorspronkelijk bakhuisje en een “kot” onder pannen gedekte zadeldaken.