Status “Landgoed” NSW 1928

Tussen 2002 en 2004 werden landerijen aangekocht van buren waardoor het oppervlakte van het aaneengesloten terrein een totaal oppervlak van ruim 5,5 Ha. had gekregen. Nu werd voldaan aan alle eisen voor de status “Landgoed” volgens de NSW 1928 (de “Natuurschoonwet”). Zo moest het complex minimaal 5 hectare groot zijn, voor minstens dertig procent bestaan uit bos of natuurgebied en deels omzoomd zijn door houtwallen. Het erf met karakteristieke houtwallen en de vele hoog opgaande eikenbomen op en rond het erf beslaan meer dan dat percentage. Op 13 mei 2004 werd de status “Landgoed NSW 1928” officieel toegekend.

Kort daarna konden nog meer aanliggende landerijen worden gekocht, waarmee het totale oppervlak op ruim 11,4 Ha. kwam. Op 6 december 2004 verkreeg ook dit gedeelte de status van “Landgoed NSW 1928”.

Met de toegekende status “Landgoed” in het kader van de natuurschoonwet is gezorgd voor een duurzaam behoud van dit oude erf dat vroeger bekend stond als “Lutten Oever“.